Filip Hejl

daňový poradce e. č. 3946

člen komory daňových poradců

Kancelář

Revoluční 13

Praha 1

tel: 222 313 572

fax: 236 042 291

e-mail Filip.Hejl@danovyporadce.eu